TIPURILE DE CONTRACT PENTRU SERVICE ȘI MENTENANȚĂ

Contractul de Mentenanta
Incheierea unui contract de Mentenanta garantează efectuarea unor vizite periodice pentru a se asigura fiabilitatea echipamentelor. Echipa care efectuează aceste vizite testează și curață echipamentele pentru a asigura funcționarea acestora la parametri inițiali. Contractul de Mentenanta acopera doar verificarea si curațarea consumabilelor echipamentului.
Repararea sau schimbarea unor piese se numește Service.
Contractul de Service
Contractul de Service, presupune mentenanța echipamentelor la intervale regulate de timp, avantajul constând in faptul că în caz de avarie a unor piese, se suportă doar costul pieselor, nu și partea de montaj.
Serviciul de Permanență/Supraveghere
Printr-un astfel de contract, Departamentul de Service si Mentananta stă la dispozitie 24ore /7zile pentru a asigura suportul de care este nevoie in caz de avarie a unui echipament. Acest contract se adreseaza clienților care nu iși permit întreruperea activitații și au nevoie de suport de urgență.
Avantaje:
– Timp scurt de raspuns.
– Personal Calificat.
DIN NORMATIVUL PENTRU EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
Indicativ: I 13/1- 02
Înlocuieşte: I 13/1- 96
defecţiuni, incidente, avarii
8.67. Incidentele sau avariile care pot apare în timpul exploatării instalaţiilor interioare se rezolvă de către personalul de exploatare sau după caz de firme specializate.
9.47. Evitarea apariţiei incidentelor sau a avariilor reţelelor termice se realizează prin:
• menţinerea regimului hidraulic şi termic de funcţionare proiectat;
• supravegherea echipamentului în funcţiune;
•executarea calitativă a reviziilor şi reparaţiilor capitale şi curente conform planificărilor;