Convocator pentru salariatii Termo Serv CET

In atentia,
Personalului contractual al SC TERMO SERV CET SRL, cu Sediul in Mun. Resita, Aleea Liliacului nr. 1, 320129, Jud. Caras-Severin, prin d.nul Draghici Corvin, in calitate de administrator unic, in conformitate cu OUG 82/2017, coroborate cu prevederile Legii nr.62/2011 a dialogului social, formulez prezenta

CONVOCARE

Va solicit prezenta in data de 08.12.2017, la ora 14.00, la sediul societatii situat in Mun. Resita, Aleea Liliacului nr. 1 :

in vederea alegerii reprezentantilor salariatilor incadrati cu contract individual de munca si conferirea mandatului special in scopul demararii negocierilor colective pentru majorarea salariilor brute, in contextul transferului CAS si CASS in totalitate la salariati.

Durata mandatului nu poate fi mai mare de data finalizarii negocierilor. De asemenea precizam faptul ca, reprezentantii sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor.
Numarul reprezentantilor alesi se stabileste de comun acord cu angajatorul in raport cu numarul de 26 (douazecisisase) salariati contractuali inainte de votare.
Pot fi alesi ca reprezentanti, salariatii care au capacitate deplina de exercitiu. Prezenta personalului contractual se va consemna in tabel pe baza de semnatura.
Totodata precizam faptul ca reprezentantii salariatilor trebuie sa fie, salariati incadrati cu contract individual de munca din cadrul unitatii noastre.
Fata de aceste aspecte mentionam faptul ca alegerea reprezentantilor salariatilor se va realiza in cadrul adunarii generale a salariatilor la data de 08.12.2017, ora 14.00, in baza votului secret liber exprimat de catre fiecare salariat contractual prezent.
Prezenta convocare se va afisa la sediul societatii din Resita, Aleea Liliacului nr.1, precum si la sediul atelierului situat in Resita, Aleea Marghitas nr.4 – CT23.
De asemenea prezenta convocare se va afisa pe site-ul principal al SC Termo Serv Cet SRL.

ORDINEA DE ZI PRIVIND MODUL DE DESFASURARE AL ALEGERII REPREZENTANTILOR ANGAJATILOR

1. Completarea tabelului de prezenta.
2. Stabilirea unui prezidiu de monitorizare a votarii, numarare a voturilor si validare a reprezentantilor angajatilor.
3. Votul secret al salariatilor.
4. Numararea voturilor pentru stabilirea reprezentantilor salariatilor in scopul demararii negocierilor colective pentru majorarea salariului brut.
5. Intocmirea Procesului Verbal privind alegerea reprezentantilor angajatilor.
6. Semnarea Procesului Verbal

Cu deosebita consideratie

ADMINISTRATOR
TERMO SERV CET SRL

DRAGHICI CORVIN

(CLICK PE ACEST TEXT PENTRU VIZUALIZAREA DOCUMENTULUI SEMNAT SI STAMPILAT)