Informaţii publice

În această secţiune sunt prezentate documente de interes public, conform Legii nr. 111 din 27 mai 2016. Toate documentele sunt prezentate sub formă de link-uri către fişierele stocate pe server. Toate documentele sunt în format .pdf, fapt care duce la utilizarea Adobe Acrobat Reader pentru vizualizarea lor, sau a oricărui vizualizator de documente tip .pdf
Pentru urmărirea mai uşoară, secţiunea este organizată cronologic, împărţită pe ani de activitate.

2020

Raportul de activitate al Administratorului, pentru anul 2019

Raportul Cenzorului la Bilantul pe anul 2019

Hotararea C.L. privind aprobarea Bilantului pe anul 2019

Bilantul financiar pe anul 2019

Propunere repartizare profit

Dispozitia nr. 327 / 28.05.2020, privind Declaratia de Interese

Declaratie de Interese – Director Tehnic

Declaratie de Interese – Sef Financiar-Contabil

2019

Codul Etic si de Integritate al Personalului Termo Serv CET

Procedura Management Functii Sensibile la Termo Serv CET

Aprobare B.V.C. al Termo Serv CET, pentru anul 2019

2018

Raportari contabile semestriale TSC – semestrul 1 2018

Proces Verbal Incheiere Concurs Inginer Proiectant – 20.07.2018

H.C.L. nr. 160/22.05.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2018

H.C.L. Reşiţa nr. 159/22.05.2018 – Aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a grilei de salarizare

H.C.L. Reşiţa nr. 136/24.04.2018 privind aprobarea bilanţului pe anul 2017

Bilanţul TermoServ CET pe anul 2017

H.C.L. Reşiţa nr. 59/27.02.2018 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Grila de Salarizare a S.C. Termo Serv CET S.R.L., precum şi Decizia Administratorului Unic nr. 15/15.03.2018, de aplicare a H.C.L. 59/27.02.2018

Anunt privind ocuparea a 4 posturi ingineri in Serviciul de Proiectare a Termo Serv CET SRL

2017

Planul de Administrare pentru următoarea perioadă
Bilanţul pe 6 luni
Raportul Administratorului la un an de mandat 01.07.2016 – 01.07.2017
Notă de Fundamentare – Tarife practicate
Hotărâri din şedinţa A.G.A. – 21.07.2017
Proces – Verbal al şedinţei A.G.A. din 21.07.2017
Decizie – Invitaţie la şedinţa A.G.A din 21.07.2017
Adresă Răspuns la Raportul de Audit 2017
Plan de Acţiune şi Calendar Implementare Recomandări Audit 2017
Raport de Audit Public Intern 2017

2016

Raportul Administratorului pe anul 2016
Bilanţul financiar – contabil pe anul 2016
Hotărârea Consiliului Local nr. 199 / 15.07.2017 – Numire administrator d-l Corvin Drăghici
Rezultate anuale Venituri şi Cheltuieli pe anii 2013 – 2016
Autorizaţii ISCIR – Termo Serv CET